Internet
Technická podpora    Vzor smlouvy

Firma EXPAND spol. s r.o. je již od roku 1995 poskytovatelem připojení k Internetu, kdy z původního poskytování Internetu pouze v Plzni jsme dospěli do širokého spektra služeb a produktů pro firemní klientelu ve vysoké kvalitě v celé oblasti Západních Čech.

Cena je vždy individuální. Zde uváděné ceny a příklady jsou pouze orientační. Rádi Vám uděláme konkrétní nabídku "na míru".


Internet Profi

  Rychlost  Download/Upload ( Mbps )
  maximální 10/5 100/10 1000/100
  inzerovaná 10/5 100/10 1000/100
  běžná 6/3 60/6 600/60
  minimální 3/2 30/4 300/30


 • bezdrátový přístup k Internetu Profi patří k nejrychlejším variantám pevného připojení
 • ceny zahrnují pronájem zařízení
 • časově neomezený přístup příslušnou specifikovanou garantovanou rychlostí
 • zřízení a pronájem přístupového digitálního okruhu**
 • zřízení požadovaného počtu e-mail schránek
 • registrace domény 2.řádu včetně poplatku NIC
 • provoz primárního a sekundárního nameserveru (DNS)
 • přidělení dohodnutého rozsahu IP adres nutných pro provoz externích zařízení v síti zákazníka

 • garantovaná dostupnost služby 99%
 • Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou rychlost v intervalu delším než 70 minut.
 • Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut. Velká trvající odchylka a velká opakující se odchylka mohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat  právo na reklamaci poskytované služby.
 • Pokles pod 30% garantované rychlosti může zadat právo k reklamaci služby.
  ** nutnou podmínkou pro realizaci digitálního okruhu je přímá viditelnost mezi sídlem zákazníka a příslušným datovým uzlem sítě eN-nET. Koncové ceny mohou být změněny na základě průzkumu před realizací datového okruhu.Ostatní služby
  

 • podpůrné a pomocné služby - účtují se, pokud nejsou zahrnuty v jednotlivých přístupových tarifech
 • registrace domény, e-mailové schránky, WEB hosting, SERVER hosting, WWW prezentace, ...
 
(c) Copyright EXPAND spol. s r.o. 2014